Historia: 4

Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102CWI0011
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102CWI0136
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102CWI0017
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r.
Kod ECTS: 08300-XXXX-0102CWI0091
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii