Historia: 7

Historia Anglii i USA
Kod ECTS: 08300-XXXX-0404KON0207
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Historia starożytnej Grecji i Rzymu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0406WYK0099
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Historia XX wieku
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401SEM0567
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401WYK0586
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0556
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Najnowsza historia powszechna i Polski
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401SEM0156
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Współczesne metody historii gospodarczej
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0568
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii