Teologia: 1-30 z 72

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0502WYK0384
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0405WYK0150
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08207-XXXX-0503WYK0367
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-WYK0028
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0404WYK0004
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-04WYK0010
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-02WYK0176
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Chrystologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0004
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Eklezjologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0008
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Ekumenizm
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0009
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Instytucje kościelne
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0024
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie
Kod ECTS: 08200-XXXX-0503WYK0022
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza
Kod ECTS: 08200-XXXX-05WYK0279
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 08200-XXXX-0502WYK0390
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 08200-XXXX-WYK0365
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Janowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0131
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Pawłowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0077
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0154
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0155
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia - okres I do 325 r.
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0076
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia - okres II i III od 325 do 749 r.
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0073
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Podstawy światopoglądu katolickiego
Kod ECTS: 08200-XXXX-0200WYK0092
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych