Teologia: 1-30 z 88

Antropologiczne podstawy duchowości
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0001
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08207-XXXX-0503WYK0367
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0502WYK0384
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-04WYK0010
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-02WYK0176
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-WYK0028
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0405WYK0150
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0001
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Chrystologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0004
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Duchowość maryjna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0006
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Eklezjologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0008
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Ekumenizm
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0009
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła Greckokatolickiego
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0109
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia i geografia biblijna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0081
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie
Kod ECTS: 08200-XXXX-0503WYK0022
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 08200-XXXX-WYK0365
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 08200-XXXX-0502WYK0390
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II
Kod ECTS: 08200-XXXX-02WYK0140
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Metodologia teologii duchowości
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metodologia teologii moralnej
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0009
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Janowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0131
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Pawłowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0077
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0155
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0154
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych