Teologia: 12

Antropologia moralna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109SEM0097
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Historia duchowości katolickiej
Kod ECTS: 08200-XXXX-0107SEM0012
Wydział Teologii - Instytut Teologii Duchowości

Księgi Historyczne Starego Testamentu
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104SEM0124
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104SEM0101
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Moralność chrześcijańska w kontekście ekumenicznym
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109SEM0137
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Religioznawstwo
Kod ECTS: 08200-XXXX-0108SEM0023
Wydział Teologii - Instytut Teologii Fundamentalnej

Teologia Biblijna Nowego Testamentu
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104SEM0045
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Teologia dogmatyczna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0106SEM0165
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Teologia duchowości katolickiej
Kod ECTS: 08200-XXXX-0107SEM0029
Wydział Teologii - Instytut Teologii Duchowości

Teologia i literatura patrystyczna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0102SEM0088
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Teologia moralna ogólna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109SEM0024
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Teologia prawosławna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0101SEM0023
Wydział Teologii - Instytut Ekumeniczny