Teologia: 12

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Nowy Testament: Pisma Apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104CWI0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-0102CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-0108CWI0020
Wydział Teologii - Instytut Teologii Fundamentalnej

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Stary Testament: Księgi Prorockie
Kod ECTS: 08200-XXXX-0104CWI0040
Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych

Teologia dogmatyczna: sakramentologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-0106CWI0035
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Teologia dogmatyczna: trynitologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-0106CWI0048
Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej

Teologia moralna ogólna
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109CWI0024
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Teologia moralna: spowiednictwo
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109CWI0139
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109CWI0060
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia
Kod ECTS: 08200-XXXX-0109CWI0063
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej