Teologia: 12

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0020
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi Prorockie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0040
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: sakramentologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0035
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: trynitologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0048
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia moralna ogólna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0024
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia moralna: spowiednictwo
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0139
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0060
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0063
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych