Teologia: 31-60 z 109

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Janowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0131
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Pawłowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0077
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0154
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0155
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia - okres I do 325 r.
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0076
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia - okres II i III od 325 do 749 r.
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0073
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Podstawy światopoglądu katolickiego
Kod ECTS: 08200-XXXX-0200WYK0092
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Religiologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0020
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Sakramentologia moralna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi Prorockie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0040
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Księgi Prorockie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0040
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0041
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Stary Testament: Psalmy i Księgi mądrościowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0042
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia biblijna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0044
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia Biblijna Nowego Testamentu
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0045
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0165
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: Charytologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0053
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: Chrystologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0069
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: Eklezjologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0014
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: eschatologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Teologia dogmatyczna: Mariologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych