Teologia: 1-30 z 94

Antropologia moralna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0097
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-04WYK0010
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0503WYK0367
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-0502WYK0384
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Biblia - istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-WYK0028
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Biblia- istota i rola w kulturze
Kod ECTS: 08200-XXXX-02WYK0176
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0001
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Chrystologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0004
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Eklezjologia fundamentalna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0008
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Ekumenizm
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0009
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia duchowości katolickiej
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0012
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia teologii moralnej
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0136
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia zbawienia i geografia biblijna
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0081
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie
Kod ECTS: 08200-XXXX-0503WYK0022
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Księgi Historyczne Starego Testamentu
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0124
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki
Kod ECTS: 08200-XXXX-01SEM0101
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metodologia teologii moralnej
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0009
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Metodyka pracy naukowej
Kod ECTS: 08200-XXXX-01PRO0033
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Apostolskie
Kod ECTS: 08200-XXXX-01CWI0032
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Janowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0131
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Nowy Testament: Pisma Pawłowe
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0077
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0155
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0039
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Patrologia
Kod ECTS: 08200-XXXX-01WYK0154
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych