Filozofia: 13

Antropologia filozoficzna
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301CWI0620
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Etyka ogólna
Kod ECTS: 08100-XXXX-0301CWI0622
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01CWI0096
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Kod ECTS: 08100-XXXX-01CWI0097
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-05CWI0272
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-04CWI0218
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0405CWI0115
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-04CWI0391
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0404CWI0211
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0407CWI0129
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-0406CWI0103
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Logika
Kod ECTS: 08100-XXXX-01CWI0114
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Logika prawnicza
Kod ECTS: 08100-XXXX-02CWI0108
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych