Gleboznawstwo, hydrologia: 11

Gleboznawstwo
Kod ECTS: 07400-XXXX-1003CWI0088
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Gleboznawstwo
Kod ECTS: 07400-XXXX-1003WYK0088
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Gleboznawstwo
Kod ECTS: 07400-XXXX-1003TER0088
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Gleboznawstwo i geomorfologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11CWI0152
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Gleboznawstwo i geomorfologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11WYK0152
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Gleboznawstwo i geomorfologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11TER0152
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Hydrologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11WYK0153
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Hydrologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11CWI0153
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Hydrologia
Kod ECTS: 07400-XXXX-11TER0153
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Remediacja i rekultywacja gleb
Kod ECTS: 07400-XXXX-11CWI0165
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska

Remediacja i rekultywacja gleb
Kod ECTS: 07400-XXXX-11WYK0165
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Instytut Ochrony Środowiska