Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 5

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja aksjologiczna z elementami etyki
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0878
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Europejskie programy edukacyjne
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0566
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Podstawy logopedii
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0809
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Teorie i czynniki przestępczości
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0099
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki