Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 2

Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404CWI0096
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki