Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 4

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji matematycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0840
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji polonistycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0842
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji przyrodniczej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0819
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki