Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 1-30 z 39

Dydaktyka
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404SEM0030
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Dydaktyka filozofii
Kod ECTS: 05900-XXXX-0301CWI0009
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Dydaktyka historii
Kod ECTS: 05900-XXXX-0401CWI0574
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Dydaktyka matematyki i informatyki
Kod ECTS: 05900-XXXX-1001WYK0271
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404CWI0096
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404WYK0006
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja aksjologiczna z elementami etyki
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0878
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja językowa w przedszkolu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503KON0877
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja matematyczna w kształceniu zintegrowanym
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0880
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja matematyczna w przedszkolu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503KON0852
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja polonistyczna w kształceniu zintegrowanym
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0773
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0246
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0403CWI0252
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-1001CWI0272
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0301CWI0487
Wydział Filozofii - Instytut Filozofii

Europejskie programy edukacyjne
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0566
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metody aktywizujące rozwój i uczenie się dziecka w w edukacji wczesnoszkolnej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0860
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404CWI0180
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodyka
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404SEM0180
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodyka edukacji matematycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0840
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji polonistycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0842
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji przyrodniczej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0819
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka kierowania zespołami ludzkimi w szkole i placówkach wychowania przedszkolnego
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0832
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka nauczania muzyki w szkole ogólnokształcącej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0103KON0111
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Metodyka wspomagania osób niepełnosprawnych w środowisku szkoły integracyjnej i ogólnodostępnej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0247
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Multimedialne środki i materiały dydaktyczne wykorzystywane w pracy pedagoga
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0872
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagog szkolny w dynamizowaniu funkcji szkoły
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503KON0858
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogiczna analiza dzieła literackiego
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503KON0044
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki