Inne nauki związane z edukacją i kształceniem nauczycieli: 9

Dydaktyka nauczania języka angielskiego
Kod ECTS: 05900-XXXX-0404CWI0096
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Dydaktyka ogólna
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0138
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Edukacja aksjologiczna z elementami etyki
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0878
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05900-XXXX-0403CWI0252
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej

Europejskie programy edukacyjne
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0566
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji matematycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0840
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka edukacji polonistycznej
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503CWI0842
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Podstawy logopedii
Kod ECTS: 05900-XXXX-0503WYK0809
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki