Nauki pedagogiczne: 7

Emisja głosu
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0246
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0754
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Poradnictwo pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0061
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0788
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wolontariat wobec rodziny
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0792
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0324
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wychowawcza funkcja zabawek
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0458
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki