Nauki pedagogiczne: 25

Diagnostyka pedagogiczna
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0010
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Emisja głosu
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0246
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Historia myśli pedagogicznej
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0159
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Metodyka pracy animatora społeczno-kulturowego
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0848
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika czasu wolnego
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0824
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika katolicka
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0059
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika ogólna
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0061
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika wczesnoszkolna
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0071
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Pedagogika zabawy
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0159
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedeutologia
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0073
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Podstawy pedagogiki ogólnej
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0168
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Poradnictwo pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0061
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0423
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0424
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Projektowanie pracy indywidualnej i grupowej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0788
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Systemy pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0174
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy kształcenia
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0175
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Teoretyczne podstawy wychowania
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0118
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Wolontariat wobec rodziny
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0792
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0903
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Współczesne kierunki pedagogiczne
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0324
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wybrane zagadnienia pracy z uczniem zdolnym
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0451
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wychowanie w klasie szkolnej
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0456
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wychowawcza funkcja zabawek
Kod ECTS: 05700-XXXX-0503CWI0458
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Zarządzanie placówkami edukacyjnymi i opiekuńczo- wychowawczymi
Kod ECTS: 05700-XXXX-CWI0183
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki