Edukacja specjalna: 12

Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza
Kod ECTS: 05600-XXXX-0502CWI0386
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza
Kod ECTS: 05600-XXXX-0502WYK0386
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Mowa dziecka i jej zaburzenia
Kod ECTS: 05600-XXXX-WYK0077
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Psychologia dysfunkcji szkolnych
Kod ECTS: 05600-XXXX-0502WYK0058
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Radzenie sobie z sytuacją kryzysową w rodzinie i grupie rówieśniczej
Kod ECTS: 05600-XXXX-WARSZT0085
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Radzenie sobie ze stresem
Kod ECTS: 05600-XXXX-WARSZT0086
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Terapia uzależnień
Kod ECTS: 05600-XXXX-08CWI0122
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Terapia uzależnień
Kod ECTS: 05600-XXXX-08WYK0122
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Terapia uzależnień
Kod ECTS: 05600-XXXX-WYK0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Terapia uzależnień
Kod ECTS: 05600-XXXX-CWI0122
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Kod ECTS: 05600-XXXX-WYK0056
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kod ECTS: 05600-XXXX-0503CWI0856
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki