Edukacja zawodowa i techniczna: 10

Doradztwo zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503KON0889
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Etyka dziennikarska
Kod ECTS: 05400-XXXX-0109WYK0049
Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej

Interdyscyplinarny charakter doradztwa zawodowego
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503WYK0901
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Konwersatorium z etyki zawodu psychologa
Kod ECTS: 05400-XXXX-0502KON0189
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Kształcenie ustawiczne i doradztwo zawodowe w różnych fazach życia
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503CWI0785
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji zawodowej
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503WARSZT0806
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Problemy wyboru zawodu i przydatności zawodowej
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503KON0843
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Teorie rozwoju zawodowego
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503WYK0768
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Warsztat pracy doradcy zawodowego
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503WARSZT0909
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wybrane teorie rozwoju zawodowego
Kod ECTS: 05400-XXXX-0503WYK0353
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki