Kształcenie nauczycieli: 11

Dydaktyka języka angielskiego
Kod ECTS: 05100-XXXX-0404CWI0277
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodyka
Kod ECTS: 05100-XXXX-0404SEM0251
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodyka
Kod ECTS: 05100-XXXX-0404SEM0059
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Metodyka nauczania zintegrowanego
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503CWI0785
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503WYK0786
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Pedagogika specjalna z logopedią
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503SEM0832
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Rozwój kompetencji wychowawczych
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503WARSZT0693
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Rozwój kompetencji wychowawczych
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503WYK0826
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z dysleksją
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503KON0697
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Tyflodydaktyka
Kod ECTS: 05100-XXXX-0404CWI0284
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej

Wychowanie w klasie szkolnej i grupie rówieśniczej
Kod ECTS: 05100-XXXX-0503KON0908
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki