Inne nauki związane z zarządzaniem: 1-30 z 31

Informatyka w zarządzaniu
Kod ECTS: 04900-XXXX-SEM0047
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Innowacyjność -zarządzanie zmianą
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0103
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu oświatą
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503KON0764
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Organizacja i zarządzanie
Kod ECTS: 04900-XXXX-CWI0020
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Organizacja i zarządzanie
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0020
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Organizacja i zarządzanie instytucjami kultury i oświatowo-wychowawczymi
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503KON0752
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Podstawy organizacji i zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503KON0834
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Podstawy zarządzania
Kod ECTS: 04900-XXXX-07WYK0012
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Stosunki międzynarodowe

Podstawy zarządzania
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0084
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Prawne aspekty w zarządzaniu projektami
Kod ECTS: 04900-XXXX-KON0122
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Prawne aspekty w zarządzaniu projektami
Kod ECTS: 04900-XXXX-WARSZT0122
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Proces zarządzania bankiem komercyjnym
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0023
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Psychologia zarządzania przedsiębiorstwem
Kod ECTS: 04900-XXXX-CWI0025
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Psychologia zarządzania przedsiębiorstwem
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0025
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Teoria organizacji i zarządzania
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0095
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Wprowadzenie do cyklu zarządzania projektem
Kod ECTS: 04900-XXXX-KON0134
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Wprowadzenie do zarządzania projektem w ramach EFS
Kod ECTS: 04900-XXXX-WARSZT0057
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Współczesne kierunki zarządzania oświatą
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503WYK0835
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą w Polsce i w Unii Europejskiej
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503WYK0766
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami
Kod ECTS: 04900-XXXX-WARSZT0147
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Zarządzanie jakością
Kod ECTS: 04900-XXXX-0700WYK0053
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Ekonomia

Zarządzanie jakością w szkole i w placówce wychowania przedszkolnego
Kod ECTS: 04900-XXXX-0503CWI0792
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Zarządzanie marketingowe
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0092
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Zarządzanie marketingowe
Kod ECTS: 04900-XXXX-SEM0092
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Zarządzanie projektami
Kod ECTS: 04900-XXXX-WYK0064
Filia WNS w Stalowej Woli - Ekonomia

Zarządzanie projektami europejskimi
Kod ECTS: 04900-XXXX-0501WARSZT0386
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Zarządzanie projektami europejskimi
Kod ECTS: 04900-XXXX-0501WYK0386
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Kod ECTS: 04900-XXXX-0200SEM0162
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Zarządzanie strategiczne
Kod ECTS: 04900-XXXX-WARSZT0149
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Zarządzanie strategiczne
Kod ECTS: 04900-XXXX-0700WYK0056
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Ekonomia