Zarządzanie zasobami ludzkimi: 10

Doradztwo karier
Kod ECTS: 04500-XXXX-0502WYK0203
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Doradztwo karier
Kod ECTS: 04500-XXXX-0502CWI0203
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Komunikacja i zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod ECTS: 04500-XXXX-TREN0107
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Komunikacja i zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod ECTS: 04500-XXXX-WYK0107
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego - Sekcja dydaktyczna

Techniki negocjacyjne w kierowaniu zespołem
Kod ECTS: 04500-XXXX-0503CWI0825
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Zarządzanie personelem
Kod ECTS: 04500-XXXX-0502CWI0217
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Zarządzanie procesem rekrutacji
Kod ECTS: 04500-XXXX-05KON0417
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod ECTS: 04500-XXXX-0503WYK0791
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod ECTS: 04500-XXXX-0200KON0163
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod ECTS: 04500-XXXX-WYK0087
Filia WNS w Stalowej Woli - Socjologia