Rachunkowość, finanse: 4

Finanse samorządu terytorialnego
Kod ECTS: 04300-XXXX-02SEM0136
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Fundusze strukturalne
Kod ECTS: 04300-XXXX-02WYK0137
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Instytucje rynku finansowego w Polsce
Kod ECTS: 04300-XXXX-02KON0082
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych

Prawo finansów publicznych
Kod ECTS: 04300-XXXX-02WYK0078
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych