Inne związane ze sztuką i projektowaniem: 11

Animacja kultury
Kod ECTS: 03900-XXXX-0503WYK0124
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
Kod ECTS: 03900-XXXX-1003WYK0097
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Sztuka nowoczesna i najnowsza
Kod ECTS: 03900-XXXX-03CWI0031
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Sztuka nowoczesna i najnowsza
Kod ECTS: 03900-XXXX-03WYK0031
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
Kod ECTS: 03900-XXXX-1003WYK0098
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
Kod ECTS: 03900-XXXX-1003CWI0098
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Warsztaty artystyczne
Kod ECTS: 03900-XXXX-CWI0177
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Warsztaty artystyczne
Kod ECTS: 03900-XXXX-08CWI0177
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki

Warsztaty plastyczne
Kod ECTS: 03900-XXXX-CWI0054
Filia WNS w Stalowej Woli - Pedagogika

Zasady projektowania krajobrazu
Kod ECTS: 03900-XXXX-1003CWI0099
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Zasady projektowania krajobrazu
Kod ECTS: 03900-XXXX-1003WYK0099
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu