Historia sztuki: 4

Historia sztuki
Kod ECTS: 03600-XXXX-WYK0072
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Historia sztuki starożytnej
Kod ECTS: 03600-XXXX-04WYK0213
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Sztuka polska XIX i XX wieku
Kod ECTS: 03600-XXXX-04SEM0017
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce

Sztuka średniowieczna. Powinowactwa sztuki średniowiecznej w zakresie treści i formy w nowożytności
Kod ECTS: 03600-XXXX-04SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce