Historia sztuki: 4

Historia sztuki
Kod ECTS: 03600-XXXX-1003WYK0072
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu

Historia sztuki starożytnej
Kod ECTS: 03600-XXXX-0402WYK0213
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki

Sztuka polska XIX i XX wieku
Kod ECTS: 03600-XXXX-0402SEM0017
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki

Sztuka średniowieczna. Powinowactwa sztuki średniowiecznej w zakresie treści i formy w nowożytności
Kod ECTS: 03600-XXXX-0402SEM0164
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki