Muzyka i muzykologia: 18

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia form i gatunków muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0166
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia instrumentów muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Antyk i Średniowiecze
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0019
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Ars Nova i Renesans
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0018
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Romantyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - XX wiek
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0024
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki polskiej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0023
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia notacji muzycznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0025
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Metodologia badań nad pieśnią religijną
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0041
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organoznawstwo
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0047
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Propedeutyka muzykologii
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0059
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Wybrane zagadnienia z estetyki muzyki
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0120
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii