Muzyka i muzykologia: 9

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia instrumentów muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki polskiej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0023
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Metodologia badań nad pieśnią religijną
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0041
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organoznawstwo
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0047
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii