Muzyka i muzykologia: 1-30 z 66

Akustyka muzyczna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0001
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Analiza form muzyki instrumentalnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0002
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Analiza form wielogłosowej muzyki religijnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0003
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Chór
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0006
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Czytanie partytur
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0007
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Dyrygentura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0009
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Emisja głosu
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0011
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Etnomuzykologia i hymnologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103PRO0012
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Etnomuzykologia i Hymnologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0012
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Fortepian - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0014
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia modalna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0016
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia form i gatunków muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0166
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia instrumentów muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia monodii liturgicznej w Polsce
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0108
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki
Kod ECTS: 03200-XXXX-03WYK0020
Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa

Historia muzyki - Antyk i Średniowiecze
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0019
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Ars Nova i Renesans
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0018
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0021
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Romantyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0022
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - XX wiek
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0024
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki polskiej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0023
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia notacji muzycznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0025
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia organów
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0026
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Instrumentologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0028
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Krytyka literatury muzykologicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103KON0109
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii