Muzyka i muzykologia: 30

Chór
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0006
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Czytanie partytur
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0007
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Dyrygentura chóralna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0009
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Etnomuzykologia i Hymnologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0012
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Fortepian - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0014
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Harmonia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0015
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia instrumentów muzycznych
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0017
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0020
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Historia muzyki polskiej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0023
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Instrumentologia
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103SEM0028
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kontrapunkt
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0031
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Krytyka literatury muzykologicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103KON0109
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kształcenie słuchu
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0033
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Kultury muzyczne świata
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0035
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Metodologia badań nad pieśnią religijną
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0041
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organoznawstwo
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0047
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organy - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0048
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Organy specjalne - ćwiczenia indywidualne
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0049
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Paleografia łacińska
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0170
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Podstawy dyrygentury chóralnej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0116
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Praktyka muzyczno-liturgiczna
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0056
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Prawodawstwo muzyki liturgicznej
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103WYK0057
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Antyk i Średniowiecze
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0063
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Barok
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0064
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - Klasycyzm
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0065
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Style i literatura muzyczna - XX w.
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0062
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii

Zespół chorałowy
Kod ECTS: 03200-XXXX-0103CWI0075
Wydział Teologii - Instytut Muzykologii