Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (niestacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka pracownika naukowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Seminarium
1Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Sławomir Żurek
2Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki
3Krytyka literacka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Król
4Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk
5Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki
6Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
7Literatura łacińska chrześcijańskiego antyku i wczesnego średniowiecza (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
8Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski
10Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
12Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Seweryn
13Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Fitas
14Poetyka i tradycja. Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
15Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Comeback, trans- i/lub deformacja średniowiecza w najnowszej kulturze i literaturze europejskiej (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka
2Cycerońska sztuka perswazji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Elitarność i uniwersalność w twórczości i odbiorze (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Agnieszka Czechowicz
4Poezja i proza grecka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Osek
5Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Andrzej Tyszczyk
6The Novel and the Mind (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
7Twebtieth and twenty-first century literary methodologies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Inspiracje biblijne w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Siwek
4Jedność i różnorodność francuskiego oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Kain, Judasz, Salome i inni. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Nauki dające poznać historię (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
8Od korespondencji sztuk do intermedialności (wykład)E/3 30 dr hab. Agata Seweryn
9Polszczyzna w rodzinie języków słowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
10Prasa społeczno-religijna w Polsce w okresie międzywojennym (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
11Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Alicja Puszka
12Strategie poezji współczesnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
13Sztuka kompilacji w piśmiennictwie epok dawnych (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak
14Theoretical problems in moephological analysis (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16Utopie w historii, literaturze i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Współczesne teorie tragizmu (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
19Z kręgu antropologii sztuki. Cielesność idealna - decorum czy realizm cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
20Źródła i metody badań historyka dziejów XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Sabina Bober
21Źródłoznawstwo chronologiczne cz. II (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Rok IV

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Sławomir Żurek
2Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki
3Krytyka literacka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Król
4Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk
5Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki
6Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
7Literatura łacińska chrześcijańskiego antyku i wczesnego średniowiecza (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
8Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski
10Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Literaturoznawstwo angielskie i amerykańskie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
12Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Seweryn
13Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Fitas
14Poetyka i tradycja. Literatura oświecenia i romantyzmu w kontekście kultury i religii (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
15Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Comeback, trans- i/lub deformacja średniowiecza w najnowszej kulturze i literaturze europejskiej (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka
2Cycerońska sztuka perswazji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Elitarność i uniwersalność w twórczości i odbiorze (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Agnieszka Czechowicz
4Lektura tekstów kultury. Cz. II: Od mitu do filmu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Dariusz Skórczewski
5Poezja i proza grecka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Osek
6The Novel and the Mind (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
7Twebtieth and twenty-first century literary methodologies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze