Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/7 30 dr Piotr Sławicki
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/3 20 Ks. dr Wojciech Witkowski
Przedmiot kluczowy (1 do wyboru)
1Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)E/3 20 dr Adrian Zbiciak
2Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia)E/3 10 dr Adrian Zbiciak
3Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
4Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)E/3 10 dr Piotr Sławicki
5Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/3 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
6Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)E/3 10 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Prawo administracyjne ustrojowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 18 dr Grzegorz Skrobotowicz
2Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 18 dr Paulina Woś
3Prawo własności przemysłowej (wykład)Z/3 18 dr Krzysztof Dobieżyński
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 160 dr Marek Smarzewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze