Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład)Z/2 15 Ks. dr Michał Klementowicz
3Liturgika: Sakramenty inicjacji (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
5Nowy Testament: Pisma Janowe (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
6Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK) (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
7Stary Testament: Psalmy i Księgi mądrościowe (wykład)Z/3 15 Ks. dr Marcin Zieliński
8Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Zieliński
9Teologia dogmatyczna: Charytologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
10Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)E/3 30 Ks. dr Łukasz Mudrak
11Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
12Zagadnienia ekumeniczne (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka katechezy (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
10Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
11Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
12Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
13Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Zbo/2 15 Ks. dr Stefan Batruch
2Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze