Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/11 9 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 36 dr Krzysztof Dobieżyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo pracy (ćwiczenia)Z/0 21 mgr Milena Kloczkowska
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Karolina Szydłowska
Przedmiot kluczowy (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 18 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)E/5 9 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 18 dr Joanna Dzierżanowska
4Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)E/5 9 dr Joanna Dzierżanowska
5Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)E/5 9 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
6Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 18 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
7Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 18 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
8Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)E/5 9 Brak obsady
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 9 dr Grzegorz Skrobotowicz
2Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 9 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Pozasądowe formy rozwiązywania sporów (wykład)Z/3 15 Zawieszone
3Prawo penitencjarne (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
4Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
5Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 15 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze