Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/11 15 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
2Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Jolanta Kmiecicka
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Edyta Gapska
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Edyta Gapska
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paulina Woś
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Paulina Woś
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Emil Kowalik
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Emil Kowalik
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Emil Kowalik
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 dr Emil Kowalik
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
16Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Maciej Jarota
17Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Jarota
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Maciej Jarota
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
28Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
29Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
30Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
31Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
32Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
33Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
34Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
35Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
36Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
37Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
9Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
12Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
16Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
17Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
18Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
19Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
20Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
21Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
22Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
23Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
25Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
27Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/5 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Sławomir Hypś
12Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)E/5 30 dr Paulina Woś
13Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
5Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Michał Hałasa
6Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
7Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
8Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
9Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
10Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
11Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
13Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Damian Bara
14Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Damian Bara
15Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Piotr Telusiewicz
16Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
18Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
19Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
20Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
22Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
23Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paulina Woś
24Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paulina Woś
25Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
26Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
5Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
6Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
9Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marek Dobrowolski
10Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Michał Hałasa
11Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
12Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
13Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
14Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
15Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
16Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
17Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
18Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
19Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Bara
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Diritto ecclesiastico europeo (wykład)Z/3 30 Zawieszone
3Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
4Global Health Law (wykład)Z/3 30 Brak obsady
5International Human Rights in Practice (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
7Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
8Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
9Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
10Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
11Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
12Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
13Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
14Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
15Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
16Legal Skills Seminar (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
17Negotiations (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
18Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
19Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
20Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
21Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
25Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (wykład)Z/3 30 Zawieszone
26Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 Zawieszone
27Torts (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze