Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekumenizm (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
2Liturgika (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
3Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Bąk
4Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
5Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
6Teologia duchowości katolickiej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
7Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/3 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
2Liturgika (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Andrzej Megger
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
5Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
6Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
8Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
9Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
10Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
11Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
12Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
13Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
14Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Świątynie Lublina - pomniki kościelnych dziejów (wykład)Z/4 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Współcześni mistrzowie życia duchowego (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Warsztaty
1Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Aneta Daruk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze