Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Homiletyka: historia kaznodziejstwa (wykład)Z/1 15 Ks. dr Damian Chrzanowski
2Homiletyka: homilie historiozbawcze (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Damian Chrzanowski
3Katolicka Nauka Społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/4 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
4Katolicka nauka społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
5Liturgika: Eucharystia (wykład)Z/2 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
6Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
7Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne (wykład)E/3 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
8Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
9Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne - II, III, V, VI księgi KPK (wykład)E/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
10Proseminarium (proseminarium)Z/2 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
11Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/3 30 Brak obsady
12Teologia biblijna (wykład)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
13Teologia dogmatyczna: Soteriologia (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
14Teologia duchowości (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
15Teologia moralna szczegółowa - moralność życia małżeńsko-rodzinnego (wykład)E/3 45 Ks. dr Łukasz Plata
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka katechezy (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: liturgia godzin (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
2Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze