Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/8 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
2Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Prawo handlowe (wykład)E/9 30 dr Dariusz Bucior
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia)Z/0 24 mgr Andrzej Lutyński
2Prawo handlowe (ćwiczenia)Z/0 24 mgr Zuzanna Pyryt
Przedmiot kluczowy (1 do wyboru)
1Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)E/5 20 dr Adrian Zbiciak
2Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia)E/5 10 dr Adrian Zbiciak
3Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 20 dr Piotr Sławicki
4Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)E/5 10 dr Piotr Sławicki
5Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
6Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)E/5 10 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 9 dr Joanna Dzierżanowska
2Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 9 mgr Olga Nowak-Dziwina
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 18 dr Grzegorz Skrobotowicz
2Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 18 dr Paulina Woś
3Prawo własności przemysłowej (wykład)Z/3 18 dr Krzysztof Dobieżyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze