Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Katolicka Nauka Społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Katolicka nauka społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
3Liturgika: Eucharystia (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
5Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne (wykład)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
6Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne - II, III, V, VI księgi KPK (wykład)E/3 30 Ks. dr Adam Kaczor
7Proseminarium (proseminarium)Z/1 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
8Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)Z/2 15 Ks. dr Marcin Zieliński
9Stary Testament: Księgi prorockie (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Zieliński
10Teologia biblijna (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Teologia dogmatyczna: Chrystologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
12Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym i Bogu w Trójcy (wykład)E/4 30 Vacat
13Teologia duchowości (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
14Teologia moralna szczegółowa - moralność życia religijnego (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: liturgia godzin (konwersatorium)Zbo/2 15 Brak obsady
2Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze