Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztat
1Zaawansowane metody statystyczne: modele korelacyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Wiktor Razmus
2Zaawansowane metody statystyczne: modele korelacyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Wiktor Razmus
3Wprowadzenie do analizy równań strukturalnych (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Tomasz Jankowski
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z psychologii emocji i motywacji (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
3Seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
4Seminarium doktoranckie z psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Piotr Oleś
5Seminarium doktoranckie z psychologii pracy i organizacji (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Seminarium doktoranckie z psychologii procesów poznawczych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Piotr Francuz
7Seminarium doktoranckie z psychologii procesów rozwoju psychicznego (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
8Seminarium doktoranckie z psychologii rehabilitacji (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
9Seminarium doktoranckie z psychologii rodziny (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Seminarium doktoranckie z psychologii rozwojowej (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
11Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
12Seminarium doktoranckie z psychologii społecznej i psychologii religii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
13Seminarium doktoranckie z psychologii zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
14Seminarium doktoranckie z psychologii zdrowia i psychoterapii (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Kulik
15Seminarium doktoranckie z psychoprofilaktyki patologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
16Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
17Seminarium doktoranckie ze społecznej psychologii osobowości (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Wykłady monograficzne w języku angielskim
1Advances in theory and research of personality (wykład)E/6 30 dr Jan Kutnik
2Cross-cultural communication in management (wykład)E/6 30 dr Mariusz Wołońciej
3Current trends in psychotherapy (wykład)E/6 30 dr Krzysztof Ciepliński
4Family Psychology (wykład)E/6 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
5Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)E/6 30 Brak obsady
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze