Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z antropologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
2Seminarium doktoranckie z filozofii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Seminarium doktoranckie z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
4Seminarium doktoranckie z mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Seminarium doktoranckie z socjologii grup etnicznych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
6Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
7Seminarium doktoranckie z socjologii moralności (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
8Seminarium doktoranckie z socjologii partycypacji społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
9Seminarium doktoranckie z socjologii prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Zajecia do wyboru
1Legal Pluralism (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
2Religion and Religiousness in the Western Intellectual Tradition (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 75 Brak obsady
7Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
8Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
9Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 prof. dr hab. Sławomir Partycki
10Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 Brak obsady
11Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
12Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 dr hab. Jadwiga Plewko
13Uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (praktyki)Zbo/0 5 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze