Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia i teoria filmu (wykład)Z/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Kościół katolicki a media (wykład)E/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
3Komunikacja polityczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
4Komunikacja polityczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
Przedmioty do wyboru
Seminarium licencjackie
1Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
5Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
6Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Przedmioty do wyboru
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr hab. Aneta Duda
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Małgorzata Sławek-Czochra
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 Zawieszone
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Z/10 0 dr Joanna Sosnowska
Przedmioty do wyboru
Konwersatorium do wyboru w języku angielskim
1Alternative media (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Szegda
2Citizen journalism (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
3Internet - legal problems (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Popular culture (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Specjalność: Dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Content marketing w nowych mediach (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Fotoreporter w mediach cyfrowych (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
3Big data i dziennikarstwo bazodanowe (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Dziennikarstwo mobilne i internetowe (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Specjalność: Public relations, reklama, komunikacja marketingowa
Przedmioty specjalizacyjne
1Psychologia reklamy i public relations (wykład)E/2 15 dr Paweł Fortuna
2Marketing internetowy (konwersatorium)Z/2 30 dr Joanna Szegda
3Strona internetowa w zarządzaniu relacji z klientami (konwersatorium)Z/2 30 mgr Piotr Lewandowski
4Badania wizerunku, public relations i reklamy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Specjalność - Dziennikarstwo audiowizualne
Przedmioty specjalizacyjne
1Dokument i reportaż w telewizji (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Dokument i reportaż w radiu (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Scenariusz programu radiowego (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
4Praca prezentera radiowego (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
5Praca prezentera telewizyjnego (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
6Warsztaty - montaż telewizyjny i filmowy (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Robert Furmańczuk
7Warsztaty - montaż telewizyjny i filmowy (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Robert Furmańczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze