Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Programowanie w języku Python (wykład)E/3 15 dr Waldemar Suszyński
2Programowanie w języku Python (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Waldemar Suszyński
3Programowanie w języku Python (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Krystyna Kiersztyn
4Programowanie w języku Python (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Krystyna Kiersztyn
5Programowanie w języku Python (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Krystyna Kiersztyn
Przedmioty do wyboru
Laboratorium programowania
Student wybiera 1 laboratorium.
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
4Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sara Jurczyk
5Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sara Jurczyk
6Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Projekt programistyczny
Student wybiera 1 projekt programistyczny.
1Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (laboratorium - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Paweł Wójcik
2Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (laboratorium - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Marcin Płonkowski
3Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (laboratorium - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Michał Horodelski
4Projekt programistyczny: programowanie grafiki (laboratorium)Zbo/3 30 dr Armen Grigoryan
5Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe (laboratorium)Zbo/3 30 dr Viktor Melnyk
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Student kontynuuje wybrane seminarium, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej.
1Algorytmy i teoria grafów (seminarium)Zbo/2 30 dr Paweł Wójcik
2Aplikacje multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Waldemar Suszyński
3Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Horodelski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
5Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
8Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 dr Armen Grigoryan
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Viktor Melnyk
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Płonkowski
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Michał Horodelski
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
14Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Armen Grigoryan
15Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paweł Wójcik
16Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Waldemar Suszyński
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
Student wybiera jedną specjalność lub do 90 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Bazy danych II (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
2Bazy danych II (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
3Bazy danych II (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych II (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych II (wykład)Z/6 30 dr Joanna Kapusta
6Praktyka programowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
7Praktyka programowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
8Praktyka programowania (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
9Praktyka programowania (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
Student wybiera jedną specjalność lub do 90 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Komputerowa analiza obrazów (wykład)Z/6 30 dr Armen Grigoryan
2Komputerowa analiza obrazów (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
3Animacje komputerowe (laboratorium)Z/3 30 dr Armen Grigoryan
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
Student wybiera jedną specjalność lub do 90 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w
suplemencie.
1Bezpieczeństwo systemów sieciowych (wykład)Z/6 30 Zawieszone
2Bezpieczeństwo systemów sieciowych (laboratorium)Z/0 30 Zawieszone
3Administrowanie systemami informatycznymi (laboratorium)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze