Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesna cywilizacja francuska (konwersatorium)E/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dorota Śliwa
3Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
4Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
5Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
8Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Literaturoznawstwo (seminarium)Z/1 30 dr hab. Judyta Niedokos
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka kontrastywna włosko-polska (ćwiczenia)Z/2 15 dr Katarzyna Maniowska
2Praktyczna nauka języka włoskiego - rozwijanie kompetencji językowych B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
3Praktyczna nauka języka włoskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Leticia López Martínez
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Leticia López Martínez
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Piotr Wasilewski
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/2 0 dr hab. Edyta Kociubińska
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Piotr Wasilewski
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 mgr Stefano Gandini
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Judyta Niedokos
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze