Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Majewska-Wójcik
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Czapla
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Z problematyki literatury pozytywizmu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
3Literatura powszechna: oświecenie i romantyzm (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
5Życie literackie 1863-1918 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
Egzaminy
1Literatura współczesna (egzamin)E/3 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Grupa chińska
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Seminarium 1 (seminarium)Zbo/4 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
3Seminarium 2 (seminarium)Zbo/4 30 dr Agnieszka Karczewska
4Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
6Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
7Historia języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
8Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
9Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
10Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
11Literatura współczesna (egzamin)E/3 0 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze