Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (po 1945 roku) (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Rutka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Monika Grzeszczak
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Monika Grzeszczak
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Rutka
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim IV (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Rutka
5Kulturoznawstwo Szwajcarii, Austrii i Lichtensteinu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marek Jakubów
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Eliza Chabros
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: konwersacja/argumentacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Eliza Chabros
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 dr Eliza Chabros
2Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa (egzamin)E/2 0 dr Lucyna Krzysiak
2Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Język prawniczy (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze