Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Podstawy psychometrii (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
2Diagnostyka osobowości (wykład)E/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wykład)E/2 30 dr hab. Wojciech Otrębski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wiktor Razmus
2Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Purc
3Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Purc
4Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Purc
5Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
6Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
7Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
8Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
9Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Ewelina Purc
10Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/2 30 Brak obsady
11Podstawy psychometrii (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/2 30 dr Emilia Mielniczuk
12Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
13Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
14Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
15Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
16Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
17Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Karolina Krzysztofik
18Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
19Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
20Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla
Laboratorium (blok podstawowy)
1Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
2Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
3Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jan Kutnik
4Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jan Kutnik
5Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jan Kutnik
6Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jan Kutnik
7Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
8Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
9Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jan Kutnik
10Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Jan Kutnik
11Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Jan Kutnik
12Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 Brak obsady
13Diagnostyka osobowości (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Emocje w relacjach społecznych (wykład)E/3 15 dr Małgorzata Torój
2Psychologiczne doradztwo karier (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
2Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
3Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
4Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Małgorzata Torój
5Emocje w relacjach społecznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Paweł Kot
6Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
7Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
8Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Brak obsady
9Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Brak obsady
10Psychologiczne doradztwo karier (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat
1Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
2Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
3Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
4Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Tomasz Jankowski
5Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk
6Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
7Podstawy kontaktu psychologicznego (warsztaty - Grupa: 7) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 VACAT
2Diagnostyka zaburzeń psychicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
4Kliniczne aspekty badania osobowości (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Dydaktyka (CE) (wykład)E/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
2Praktyczne elementy dydaktyki (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Wykład
1Ewaluacja działań profilaktycznych (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Trening twórczości w oddziaływaniach profilaktycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Płudowska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
konwersatorium
1Elementy psychoseksuologii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Społeczne konteksty przejścia do dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii emocji i motywacji (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Kot
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty)Z/3 30 dr Dorota Kuncewicz
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów poznawczych (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Stróżak
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii rehabilitacji (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii różnic indywidualnych (warsztaty)Z/3 30 dr Martyna Płudowska
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii wychowawczej i rodziny (warsztaty)Z/3 30 dr Dominika Zarosińska
7Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychoprofilaktyce patologii społecznej (warsztaty)Z/3 30 dr Joanna Chwaszcz
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (wykład)E/1 30 Brak obsady
2Psychologia kultury pracy i organizacji (wykład)E/2 30 dr Mariusz Wołońciej
3Psychologia szkoleń i rozwoju zawodowego (wykład)E/2 30 dr Ewelina Purc
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
2Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
3Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
4Profilaktyka zachowań dewiacyjnych w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 Brak obsady
5Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
6Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
7Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
8Psychologia kultury pracy i organizacji (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
9Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
10Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
11Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
12Trening prowadzenia szkoleń i rozwoju zawodowego (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Eyetracking w badaniach przekazów wizualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Fudali-Czyż
2Psychologia reklamy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Psychodrama w szkoleniach (wykład)E/2 30 dr Krzysztof Ciepliński
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Zarządzanie wielokulturowością w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Gry i zachowania nieuczciwe w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
2Osobowościowe podstawy prognozowania zachowań (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Jakość życia w środowisku pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Łysiak
2Manipulacja a współdziałanie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Januszewski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Warsztat metodologiczny
1Analiza i interpretacja danych empirycznych w aktywności zawodowej człowieka w biegu życia (warsztaty)Z/3 30 mgr Bogumiła Krawiec
2Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii organizacji i zarządzania (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Korulczyk
3Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Katarzyna Czubak
4Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii procesów społecznych (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii zdrowia w środowisku pracy (warsztaty)Z/3 30 mgr Natalia Kajka
6Analiza i interpretacja danych empirycznych w społecznej psychologii osobowości (warsztaty)Z/3 30 dr Emilia Mielniczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze