Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Seminarium doktoranckie z antropologii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 Zawieszone
2Seminarium doktoranckie z filozofii społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Seminarium doktoranckie z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
4Seminarium doktoranckie z mikrostruktur społecznych i teorii socjologicznych (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Seminarium doktoranckie z socjologii grup etnicznych (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
6Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
7Seminarium doktoranckie z socjologii moralności (seminarium)Zbo/1 15 Brak obsady
8Seminarium doktoranckie z socjologii partycypacji społecznej (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
9Seminarium doktoranckie z socjologii prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Konwersatorium obowiązkowe
1Współczesne koncepcje metodologiczne w socjologii (konwersatorium)Z/3 15 dr Małgorzata Szyszka
Zajęcia do wyboru
1Innovations Forecast in the Internet Age (konwersatorium)Z/3 15 dr Alina Betlej
2The Analyses of the Selected Standpoints on the Public Sphere (konwersatorium)Z/3 15 Brak obsady
3Transformation of a Family (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze