Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Znak i symbol w komunikacji społecznej (wykład)E/3 30 Ks. dr Rafał Pastwa
2Kultura obrazu (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
Seminarium licencjackie
1Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
3Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
4Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Społeczeństwo sieciowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Joanna Szegda
2Społeczeństwo sieciowe (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Joanna Szegda
Ćwiczenia obowiązkowe
1Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
2Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Praktyka
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 240 mgr Katarzyna Drop
Specjalność - Media audiowizualne
Wykłady obowiązkowe
1Komunikacja artystyczna (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
Specjalność - Media audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)Z/1 30 dr Małgorzata Żurakowska
2Archiwizacja materiału audiowizualnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - radio
Konwersatorium obowiązkowe
1Radio środkiem komunikacji społecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - radio
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca prezentera radiowego (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Radio internetowe- tworzenie podcastów (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
3Specjalistyczne programy radiowe (muzyczne, polityczne, dziecięce, sportowe) (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
4Sztuka radia (ćwiczenia)Z/1 15 dr Małgorzata Żurakowska
5Dźwięk - nagrania i montaż (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Marcin Superczyński
6Dziennikarz międzynarodowy (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Specjalność - Media audiowizualne
Wykłady obowiązkowe
1Komunikacja artystyczna (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
Specjalność - Media audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Archiwizacja materiału audiowizualnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
2Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium)Z/1 30 dr Małgorzata Żurakowska
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Wykłady obowiązkowe
1Gatunki przekazu telewizyjnego (wykład)E/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Scenariusz filmowy i telewizyjny (wykład)E/2 30 dr Joanna Sosnowska
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Ćwiczenia obowiązkowe
1Recenzent filmowy (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Katarzyna Drop
2Reżyseria filmowo-telewizyjna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Joanna Sosnowska
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Konwersatoria obowiązkowe
1Film dokumentalny (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Praca prezentera telewizyjnego (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Specjalność - Media audiowizualne
Moduł: Media audialne - telewizja/film
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty telewizyjno-filmowe montaż (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztaty telewizyjno-filmowe nagrania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Robert Furmańczuk
Specjalność: Public relations - reklama i komunikacja marketingowa
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia wywierania wpływu (wykład)Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
2Dyskurs publiczny (wykład)E/2 30 dr hab. Robert Szwed
3PR w erze social i mobile media (wykład)E/1 15 Ks. dr Rafał Pastwa
4Badania public relations i reklamy (wykład)Z/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
5Marketing dziecięcy (wykład)Z/2 15 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
6Media relations (wykład)Z/2 30 dr hab. Robert Szwed
Specjalność: Public relations - reklama i komunikacja marketingowa
Konwersatoria obowiązkowe
1Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
2Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
Specjalność: Public relations - reklama i komunikacja marketingowa
Warsztaty obowiązkowe
1Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr hab. Aneta Duda
2Sztuka dialogu, negocjacji i publicznego występowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr hab. Aneta Duda
3Pisanie projektów (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Wojciech Wciseł
4Reklama w mediach (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Katarzyna Drop
5Warsztaty PR (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
6Marketing medialny (warsztaty)Z/1 30 Ks. dr Rafał Pastwa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze