Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wiedza o sztuce (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Komunikacja wizualna (wykład)E/3 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Negocjacje i mediacje (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
4Negocjacje i mediacje (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
5Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
6Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
7Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Rafał Pastwa
8Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Rafał Pastwa
Przedmioty do wyboru
Seminarium licencjackie
1Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
5Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
6Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Przedmioty do wyboru
Praktyki zawodowe
1Praktyki (praktyki)Zbo/4 120 mgr Katarzyna Drop
Specjalność - Dziennikarstwo multimedialne i media cyfrowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Etyka i prawo w mediach cyfrowych (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Media społecznościowe i narzędzia mobilne w życiu społecznym (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Webwriting (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
4Podstawy projektowania internetowego i webmasteringu (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
5Podstawy grafiki i webdesign (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
6Techniki badania sieci (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
7Dziennikarstwo mobilne i internetowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 Zawieszone
8Dziennikarstwo mobilne i internetowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 Zawieszone
Specjalność - Public relations, reklama, komunikacja marketingowa
Przedmioty specjalizacyjne
1Dyskurs publiczny (wykład)E/2 15 dr hab. Dariusz Wadowski
2Techniki wystąpień publicznych (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Pozycjonowanie marki (konwersatorium)Z/2 30 mgr Piotr Lewandowski
4Copywriting SEO (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Piotr Lewandowski
5Media relations i rzecznik prasowy (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paweł Wieczorek
6Grafika reklamy: podstawy projektowania (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
7Copywriting - język, tworzenie komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
8Warsztaty kompetencji miękkich (konwersatorium)Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
9Warsztaty kreatywnego myślenia (konwersatorium)Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
10Strategie i narzędzia komunikacji w social i mobile mediach (konwersatorium)Z/1 15 dr Łukasz Sarowski
Specjalność - Dziennikarstwo audiowizualne
Przedmioty specjalizacyjne
1Gatunki i formaty telewizyjne (wykład)E/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Gatunki i formaty radiowe (wykład)E/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Scenariusz filmu i programu telewizyjnego (konwersatorium)Z/2 30 dr Joanna Sosnowska
4Praca redakcji medialnej (konwersatorium)Z/1 15 mgr Paweł Wieczorek
5Krytyka i recenzja filmowa (konwersatorium)Z/3 30 dr Joanna Sosnowska
6Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
7Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
8Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
9Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
10Serwisy informacyjne (konwersatorium)Z/2 30 mgr Marcin Superczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze