Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku) (wykład)E/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kulturoznawstwo Niemiec (ćwiczenia)Z/4 30 dr Justyna Ofierska
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Marek Jakubów
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Marek Jakubów
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Monika Grzeszczak
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka kontrastywna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Monika Grzeszczak
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 dr Eliza Chabros
2Literaturoznawstwo/Kulturoznawstwo (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka szczegółowa języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/2 30 dr Lucyna Krzysiak
2Praktyka pedagogiczna (praktyki)Z/2 120 dr Lucyna Krzysiak
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Język biznesu (Wirtschaftsdeutsch) (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze