Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 45 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/8 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/7 45 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
5Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/5 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
6Prawo wyznaniowe (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 15 dr Marek Smarzewski
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 15 dr Adrian Zbiciak
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 15 dr Adrian Zbiciak
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 15 dr Adrian Zbiciak
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 15 mgr Wioletta Pytka
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 15 mgr Katarzyna Krzyżanowska
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 15 mgr Tymon Markiewicz
17Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Aneta Biały
18Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Aneta Biały
19Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
20Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
21Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
22Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
23Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
24Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Paweł Widerski
25Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Paweł Bucoń
26Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Paweł Widerski
27Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Paweł Widerski
28Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
29Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
30Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
31Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr Paweł Widerski
32Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
33Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
34Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
35Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
36Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
37Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
38Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
39Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Iryna Kozak-Balaniuk
40Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Iryna Kozak-Balaniuk
41Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
42Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
43Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
44Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
45Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
46Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Magdalena Hasiec
47Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Aleksandra Gierlińska
48Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
49Prawo rodzinne i opiekuńcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
50Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 dr Aneta Abramowicz
51Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 15 dr Aneta Abramowicz
52Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 15 dr Aneta Abramowicz
53Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 15 dr Michał Zawiślak
54Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 15 dr Michał Zawiślak
55Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 15 dr Michał Zawiślak
56Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
57Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
58Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
59Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
60Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Burzec
61Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Michalina Duda-Hyz
62Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Michalina Duda-Hyz
63Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Michalina Duda-Hyz
64Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
65Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
66Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr hab. Michalina Duda-Hyz
67Prawo finansów publicznych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze