Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunek prawdopodobieństwa (wykład)E/9 60 dr hab. August Zapała
Ćwiczenia obowiązkowe
1Rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia)Z/0 45 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne
(student wybiera przedmiot z listy przedmiotów do wyboru - 60 godz.)
1Wstęp do modelowania matematycznego (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Wstęp do modelowania matematycznego (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Piotr Matus
Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności informatycznej
(student wybiera dwa przedmioty z listy przedmiotów do wyboru - 120 godz.)
1Bazy danych I (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
3Programowanie obiektowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Bazy danych I (wykład)Zbo/5 30 dr Joanna Kapusta
5Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Zbo/5 30 dr Armen Grigoryan
6Programowanie obiektowe (wykład)Zbo/5 30 dr Henryk Malinowski
Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa
(student wybiera trzy przedmioty z listy przedmiotów do wyboru - 180 godz.)
1Ekonometria (ćwiczenia)Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
2Matematyka ubezpieczeń życiowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
3Metody estymacji i wnioskowania statystycznego (ćwiczenia)Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
4Ekonometria (wykład)Zbo/5 30 dr Kamil Powroźnik
5Matematyka ubezpieczeń życiowych (wykład)Zbo/5 30 dr Wiesław Główczyński
6Metody estymacji i wnioskowania statystycznego (wykład)Zbo/5 30 dr Kamil Powroźnik
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru; wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Analiza matematyczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
Praktyki zawodowe
(3 tygodnie praktyk - 120 godzin)
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/2 120 dr Paweł Wójcik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze