Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
2Materialne prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
3Postępowanie administracyjne (wykład)E/5 45 dr hab. Michał Domagała
4Zamówienia publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Michał Domagała
5Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
6Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
7Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Bożena Czech-Jezierska
10Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Gapski
11Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Gapski
12Postępowanie administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Gapski
13Zamówienia publiczne (warsztaty) (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
14Zamówienia publiczne (warsztaty) (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
15Zamówienia publiczne (warsztaty) (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
16Zamówienia publiczne (warsztaty) (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Seminarium licencjackie
1Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
2Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr Bożena Czech-Jezierska
3Prawo administracyjne - część ogólna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Kisała
5Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
6Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
7Ustrój samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Administracja publiczna
1Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/3 30 dr Maciej Jarota
2Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Karol Sołtys
3Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Prawo bankowe (wykład)E/3 30 dr hab. Rafał Sura
2Prawo bankowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Pomorski
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/5 160 dr Bożena Czech-Jezierska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze