Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura polska XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
2Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Zbo/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
3Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Zbo/1 15 mgr Urszula Jańczyk
2Marketing wydawniczy (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Urszula Jańczyk
Zajęcia do wyboru
1Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Monika Kulesza
2Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Zbo/1 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
3Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
4Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
5Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)Z/4 30 mgr Urszula Jańczyk
6Rynek wydawniczy w Polsce (konwersatorium)Z/4 30 mgr Urszula Jańczyk
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/8 120 dr Joanna Lekan-Mrzewka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze