Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
2Literatura powszechna (od roku 1918) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Czytanie Leśmiana (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Czytanie Różewicza (wykład)Zbo/1 15 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
3Historia literatury polskiej (od roku 1918 do 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
1Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Typografia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Miernik
3Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Monika Kulesza
4Historia doktryn estetycznych (ćwiczenia)Zbo/1 30 Zawieszone
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
2Marketing wydawniczy (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Ewa Smołka
Konwersatoria do wyboru
1Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)Z/4 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Rynek wydawniczy w Polsce (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminaria
1Seminarium licencjackie I (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Seminarium licencjackie II (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/8 120 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze