Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia wiedzy (wykład)E/3 30 dr Tomasz Peciakowski
2Antropologia kulturowa (wykład)E/3 30 dr Krzysztof Jurek
3Socjologia wiedzy (ćwiczenia)Z/0 15 dr Magdalena Lipnicka
4Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Monika Adamczyk, prof. KUL
5Statystyka (warsztaty)Z/3 30 dr Krzysztof Jurek
6Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
1Polityka społeczna (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Zaborowska
2Aktywna polityka rynku pracy (wykład)E/3 15 Ks. dr Marek Wodawski
3Instytucje i organizacje pomocy społecznej (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Polityka społeczna (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
5Aktywna polityka rynku pracy (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marek Wodawski
6Administracja publiczna i prawa człowieka (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
7Zamówienia publiczne (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
1Metody i narzędzia analizy Internetu (wykład)E/3 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Analiza i ocena nowych technologii (wykład)E/2 15 dr Tomasz Peciakowski
3Metody i narzędzia analizy Internetu (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
4Rozwój gospodarczy w kontekście globalizacji (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
5Wykluczenie cyfrowe (konwersatorium)Z/1 15 dr Karolina Pięta
6Zagrożenia i ochrona użytkowników Internetu (konwersatorium)Z/1 15 dr Karolina Pięta
7Metody badań online (warsztaty)Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
Seminaria licencjackie
1Polityka społeczna i służby publiczne (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
2Socjologia gospodarki (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
3Socjologia Internetu (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej
4Socjologia rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Lipnicka
Praktyka zawodowa
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/3 90 dr Krzysztof Jurek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze