Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Historia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
5Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
6Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
7Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
8Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
9Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
10Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
11Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
12Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
13Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
14Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
15Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady
Złożenie ankiety doktoranta - wraz z opinią opiekuna naukowego
1Złożenie ankiety doktoranta wraz z opinia opiekuna naukowego (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze