Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ochrona informacji w sieciach komputerowych (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Ochrona informacji w sieciach komputerowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
3Ochrona informacji w sieciach komputerowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
4Ochrona informacji w sieciach komputerowych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
Kontynuacja zajęć seminaryjnych wybranych w I semestrze; wymagane jest przygotowanie pracy magisterskiej.
1Algorytmizacja i modelowanie (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
2Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
3Aplikacje internetowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
5Bezpieczeństwo danych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
7Inżynieria oprogramowania (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
8Matematyczne aspekty informatyki (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
9Modelowanie i symulacje komputerowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Systemy multimedialne (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
11Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera
12Algorytmizacja i modelowanie (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Matus
dr Dorota Pylak
13Algorytmizacja i złożoność obliczeniowa (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ihor Korol
14Aplikacje internetowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
15Bazy danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Andrzej Michalski
16Bezpieczeństwo danych (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
17Inteligentne technologie i Internet Rzeczy (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
18Inżynieria oprogramowania (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Joanna Kapusta
19Matematyczne aspekty informatyki (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
20Modelowanie i symulacje komputerowe (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
21Systemy multimedialne (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk
22Sztuczna inteligencja (pracownia dyplomowa)Zbo/2 30 dr hab. Ryszard Kozera

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze